Omschrijving:

Rooster voor het studiejaar 2023 – 2024 Institute for Intercontextual Theology Apeldoorn

Het volledige programma beschikt twee cursusjaren en wordt in een rolrooster opgezet.

Elk module bestaat uit 5 colleges en wordt afgesloten met een test.

 

De te behandelen modules zijn in het cursusjaar 2023-2024:

  • Gemeenteontwikkeling                                            docent Drs. E. Groen                  afgerond
  • Homiletiek                                                             docent Dr. J. van ’t Spijker           afgerond
  • Bijbelse theologie                                                   docent Dr. M. Vos                       afgerond
  • Missiologie                                                             docent Dr. J. van ’t Spijker          
  • Graduatie                                                               juli 2024

 

De te behandelen modules voor in het cursusjaar 2024 – 2025 (volgorde is nog voorlopig)

  • Bijbelse theologie Nieuwe Testament                 docent Drs. E. Groen
  • Kerkgeschiedenis                                             docent Dr. Elias Rinsampessy
  • Kerkdienst & Liturgiek                                      docent Rev. Theo Pattinaserany
  • Systematisch Theologie Ethiek                          docent
  • Pastoraat                                                        docent